Välkommen till Mariefreds Bilglas & Fordonsservice!

Mariefreds Bilglas & Fordonsservice utför allt från traditionellt bilglasarbete till däck och service oavsett bilmärke eller årsmodell. Vi gör allt för att du ska spara både tid och pengar.
Vi samarbetar med de flesta av dagens ledande försäkringsbolag.


Boka online


Våra tjänster


Referensgalleri


Kontakta oss

Vår Miljöpolicy

Vi på Mariefreds bilglas & fordonsservice skall tillsammans med våra kunder och leverantörer utveckla och förbättra vårt miljö- och kvalitetsarbete för att kunna uppfylla kunders och andra intressenters krav så långt det är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt.

Vårt miljöarbete bygger på alla anställdas kunskaper och engagemang i våra miljöfrågor. Vi vill erbjuda våra kunder att göra bra miljöval vid sina inköp hos oss och det gör vi genom utbildning av vår personal för att öka vår kunskap om våra produkters miljöpåverkan med hjälp av våra leverantörer. Att följa gällande lagstiftning och att arbeta med att förbättra våra miljöaspekter är för oss självklart.

Lupincertifikat

Mariefreds bilglas & fordonsservice uppfyller och är godkänd i enlighet med grundvilkoren i Lupins leverantörsutvecklingsprogram.

Det innebär bl.a. att:

  • Vi årligen genomgår tredjeparts Lupinrevision.
  • Vi har förutsättningar och utrustning för att utföra fackmannamässiga reparationer.
  • Vi driver ett aktivt miljöarbete.
  • Vi följer lag och myndighetsbeslut.

Våra glasleverantörer